hope_world_logo

2018.03.02 Release

Music Video

J-Hope - Daydream

Director : YongSeok Choi (Lumpens)

Produced by Pdogg

(Pdogg, j-hope)Get 'Daydream (백일몽)' on:

Google  |   MediaFire  |  Dropbox

Play Video

2018 MMA

IDOL Intro

BEST performance

BTS
'IDOL' Official MV

Original Ver.
Feat. Nicki Minaj Ver.

Recent Blog Entries

싱가폴 출국

https://www.youtube.com/watch?v=7jmlZsjm1x0 https://www.youtube.com/watch?v=smtYsUf_Ntc 전세기 길만 걸으라니 ㅋㅋ https://www.youtube.com/watch?v=eL9yTivTkpc 전용기 타고 싱가폴로 출국-💕 싱가폴 현재 30도 ㄷㄷ 따뜻하겠다 무슨 촬영이라도 했나 머리 너무 …

190115 서가대

미세먼지도 심하고 엄청나게 추웠는데 야외 레드카펫 이라니 추워서 주먹 꼭 쥐고 있는 홉 수트홉 진짜,, 😍 😍 초초초초초 미남 😍  세븐틴 …

방탄 롯데면세점 광고들

https://www.youtube.com/watch?v=qPmu64GvgDc https://www.youtube.com/watch?v=vHvOZTEstq4 https://www.youtube.com/watch?v=5mHYHtJln1s https://www.youtube.com/watch?v=UMOvk9RS3wc 이 광고, 엄청 기대했다가 막상 봤을땐 왜 이렇게 코믹한가 싶어서 별로였는데 오랜만에 다시 보니까 좋은것 …

J-Hope

PROFILE